«Շունն ու կատուն»

Ավագյան Մոնիկա, 7 տ.
«Շունն ու կատուն»