«Շունն ու կատուն»

Եփրեմյան Ավետիք, 12 տ.
«Շունն ու կատուն»