«Շունն ու կատուն»

Էքնոսյան Ալեքսանդր, 7 տ.
«Շունն ու կատուն»