«Տերն ու ծառան»

Ղարիբյան Անուշ, 8 տ.
«Տերն ու ծառան»