«Տերն ու ծառան»

Ղազարյան Սիլվարդ, 12 տ.
«Տերն ու ծառան»