«Շունն ու կատուն»

Համբարձումյան Մարիամ, 9 տ.
«Շունն ու կատուն»