«Ոսկու կարասը»

Հարությունովա Գոհար, 13 տ.
«Ոսկու կարասը»