«Տերն ու ծառան»

Հարությունովա Գոհար, 13 տ.
«Տերն ու ծառան»