«Կիկոսի մահը»

Հարությունյան Գոհար, 13 տ.
«Կիկոսի մահը»