«Անխելք մարդը»

Հարությունյան Կարինա, 11 տ.
«Անխելք մարդը»