«Խոսող ձուկը»

Հարությունյան Տաթև, 18 տ.
«Խոսող ձուկը»