«Սուտլիկ որսկանը»

Մանսուրյան Սոնա, 12 տ.
«Սուտլիկ որսկանը»