«Շունն ու կատուն»

Միրաքյան Լիանա
«Շունն ու կատուն»