«կիկոսի մահը»

Մուրադյան Նատալի, 13 տ.
«կիկոսի մահը»