«Կացին ախպերը»

Մովսիսյան Սյուզի, 11 տ.
«Կացին ախպերը»