«Տերն ու ծառան»

Պողոսյան Հովհաննես, 14 տ.
«Տերն ու ծառան»