«Անհաղթ աքլորը»

Սամսոնյան Հակոբ, 11 տ.
«Անհաղթ աքլորը»