«Անհաղթ աքլորը»

Սարգսյան Սուրեն, 8 տ.
«Անհաղթ աքլորը»