«Կիկոսի մահը»

Ստեփանյան Սարգիս, 15 տ.
«Կիկոսի մահը»