«Կացին ախպերը»

Ծատուրյան Արև, 7 տ.
«Կացին ախպերը»