«Սևուկ ուլիկ»

Վարդանյան Սամվել, 7 տ.
«Սևուկ ուլիկ»