«Շունն ու կատուն»

Խաչատրյան Ղևիկ, 8 տ.
«Շունն ու կատուն»