«Անխելք մարդը»

Խաչատրյան Ռուզաննա , 13 տ.
«Անխելք մարդը»